Ağ etkinliği – yuvarlak masa – tartışma: Istranca efsanelerinin turist potansiyeli

Faaliyet, sınırın her iki tarafındaki turizm işletmeleri arasında Istranca  ‘yı bir efsaneler dağı olarak tanıtmak için bir ağ kurma planlandı . Edirne’de gerçekleşen   yuvarlak masa toplantısı 10 Bulgar ve 10 Türk  katılımcı ile  gerçekleştirildi.. Katılımcılar, Istranca  yaşamının ve kültürünün belirli özellikleri, sınır ötesi bölgede özel efsanevi yolların geliştirilmesi olanakları ve turist paketlerine dahil edilmesi hakkında bilgi sahibi oldular .  Biri Bulgaristan’dan diğeri Türkiye’den  2 eğitmen  sunumlarını gerçekleştirdi  28 katılımcı ile gerçekleşen   sunumlarda,   ilgili bölge hakkında bilgi ,Istranca efsanelerinin seyahat potansiyeli  ortak sınır ötesi turizm ürününün geliştirilmesi için işbirliği olanaklarını , sınırötesi bölgenin kültürel ve tarihi mirasının korunması, doğal kaynakları ve turizmin sürdürülebilir gelişimi ile ilgili problemleri tartışıldı. Efsanevi yerleri, sürdürülebilir kullanım potansiyeli sağlayan  kültürel değer olarak sunulması , sınırın her iki tarafındaki seyahat işletmelerinin çıkarları için kesişme noktaları oluşturma ,ağ üyeleri, Istranca’nın  bir efsaneler dağı olarak seyahat potansiyelini genişletmek için işbirliği ve anlaşma için mutabakat zaptı imzaladılar.